Wat heeft PRO'98 bereikt?
Verkiezingen 2014
Inhoudsopgave
Wat heeft PRO'98 bereikt?
1. Aandacht voor jongeren en ouderen
2. Inspraak van inwoners/gemeenteraad
3. Voldoende betaalbare woningen
4. Zorg voor zwakkeren
5. Cultuur en sport
6. Meer uitgaansmogelijkheden
7. Aandacht voor natuur en milieu
8. Meer wandel- en fietsroutes
9. Aandacht voor veiligheid
10. Gezellige winkelcentra
Overige ingediende voorstellen en vragen
Alle pagina's
Hieronder vindt u een overzicht van de voorstellen die we als PRO’98 hebben gedaan, niet de voorstellen die we ondersteund hebben. De lijst is niet volledig, maar geeft een goed beeld van de actieve wijze van politiek bedrijven van PRO’98.
   

 

Pro'98 Barneveld | pro98.nl | copyright 2016 | RSS Feed