Kadernota 2013-2016 (Muziekonderwijs)
Moties en Amendementen

MOTIE (aangenomen)

Voorstel nr. 12-39

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016 - Muziekonderwijs

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Overwegende dat:
- Muziekonderwijs in tal van opzichten belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
- Er geen financiƫle drempels mogen bestaan om onderwijs aan de muziekschool te kunnen volgen.
- Het voor de minima echter steeds moeilijker wordt hun kinderen muziekonderwijs te laten volgen

Verzoekt het college
- In de begroting 2013 bij de beleidstoevoegingen een structureel bedrag op te nemen om het lesgeld voor de Muziekschool van kinderen van minima volledig te vergoeden
- En gaat over tot de orde van de dag

PRO'98

M. Rosbergen

F. v.d. Lubbe

 

 

Agenda

Zoek

Sociaal

email-icon email-icon linkedin-icon twitter-icon

Pro'98 Barneveld | pro98.nl | copyright 2016 | RSS Feed