Kadernota 2013-2016 (Troelstralaan)
Moties en Amendementen

MOTIE (aangenomen)

Voorstel nr. 12-39

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016 Troelstralaan

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Overwegende dat:

- Het grote aantal fietsende scholieren op de Troelstralaan voor gevaarlijke situaties zorgt
- De suggestie voor een vrij liggend fietspad vier jaar geleden door de wethouder positief werd beschouwd
- De verkeersdrukte ter plekke verder is toegenomen

Verzoekt het college:
- Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een vrij liggend fietspad op de Troelstralaan
- En gaat over tot de orde van de dag

PRO'98

M. Rosbergen

H. Brul

 

 

Agenda

Zoek

Sociaal

email-icon email-icon linkedin-icon twitter-icon

Pro'98 Barneveld | pro98.nl | copyright 2016 | RSS Feed