Krediet bouw wijkschool de Burgt

Krediet bouw wijkschool de Burgt

1e termijn

Voorzitter,

De fractie van Pro’98 heeft uitvoerig gediscussieerd over dit voorstel. Allereerst hebben we ons afgevraagd of u tijdens het vaststellen van de begroting 2008 al niet had kunnen inschatten dat de bouw van de wijkschool zoveel duurder zou worden.

De school wordt bijvoorbeeld 150.000 euro duurder omdat er geen rekening is gehouden met de kosten voor duurzaam bouwen.
Dat vinden we op zijn minst vreemd te noemen. Hoe lang is het al wel niet geleden dat deze gemeente het convenant DuBo tekende? Hoe kan het dat dit niet al is opgenomen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs?

Op het moment van aanbesteding heeft u zich waarschijnlijk gerealiseerd dat het nog in het bestek moest worden opgenomen. Waarom heeft u toen al niet een waarschuwing naar de raad gedaan?  Let op raad: de kans is groot dat de wijkschool duurder wordt omdat we geen rekening hebben gehouden met duurzaam bouwen. We zouden dat op dat moment ook een enorme misser hebben gevonden, maar u had het ons tenminste gemeld.

Het is ook zeer waarschijnlijk dat u bij de begroting had kunnen voorzien dat de sporthal duurder zou uitvallen omdat u de NOC NSF normen bij de aanbesteding hebt gehanteerd in plaats van de VNG normen.

Overigens laat duidelijk zijn, dat wij vinden dat we de NOC NSF normen moeten hanteren. Dat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Maar wist u niet al bij het opstellen van de begroting 2008 dat deze extra eisen in de aanbesteding tot verhoging van de kosten zouden leiden? Had u niet toen al meer ruimte voor het budget moeten vragen en de raad laten wegen?

Hoeveel waarde heeft zo’n beleidstoevoeging als slechts een paar maanden later na vaststelling van de begroting blijkt dat we te maken krijgen met een overschrijding van 3 miljoen euro!

De prijsverhoging als gevolg van de marktwerking had u moeilijk kunnen voorzien, maar alle andere kostenverhogende aspecten bij de vaststelling van de begroting voor 2008 al wel. Klopt dat?

Dit raadsvoorstel is als volgt samen te vatten:

Beste raad: de school in de Burgt kost 3 miljoen euro meer dan waar wij op gerekend hadden. Maar we hebben die school wel dringend nodig. Opnieuw aanbesteden leidt tot uitstel. Dat is geen optie, dus zegt u maar ja.

Voorzitter,
We voelen ons met de rug tegen de muur gezet; we voelen ons weer voor een voldongen feit geplaatst: slikken of stikken. Deze woorden passen het best hoe we ons voelen bij dit voorstel.

En dan de informatieverstrekking:

Die is weer gebeurd op een manier die we inmiddels van de wethouder gewend zijn:

– we voelen ons weer overvallen
– we worden weer te laat geïnformeerd, net als eind vorig jaar

We kwamen er toen te laat achter dat deze peperdure school helemaal geen brede school gaat worden, terwijl dat wel de opdracht van de raad was. We hebben hierover een interpellatiedebat gevoerd. De wethouder heeft excuses gemaakt en beterschap beloofd. Waarom heeft de wethouder toen niet meteen gewaarschuwd: “ik heb nog meer onaangename verrassingen voor u”?

Is dit de eerste keer dat we pas zo laat in het traject worden geïnformeerd?

Nee, ik noem u nog een paar voorbeelden.

De WMO: het Zeeuws model was onmogelijk volgens de wethouder. Wat blijkt? Dat is het niet. Iedereen op zijn achterste benen. Memo na memo was nodig om ons naderhand te informeren en  – ik noem het toch maar even zo – te sussen.

Het ketenbeleid. Na vaststelling door de raad bepaalt de wethouder dat het net vastgestelde beleid wordt aangepast. Iedereen op zijn achterste benen. U raadt het al: weer brieven en memo’s nodig om uit te leggen, dat het toch niet zo bedoeld was.

En ook nu worden we weer overspoeld door memo’s.
– Waarom doet u dit niet veel ruimer van tevoren?
– Was er geen moment in de aanbestedingsprocedure dat u een pas op de plaats kon maken om te bezien of we niet moesten bijsturen toen bleek dat er maar één partij een aanbieding zou doen?
– Was het niet verstandig geweest om dat  met de  commissie en/of de raad te communiceren?

Volgens ons valt het verstrekken van deze informatie onder de actieve informatieplicht van wethouder. Zeker als het uiteindelijk om dergelijke overschrijdingen van het budget gaat!

Nu valt die 3 miljoen euro extra (en laten we eerlijk zijn dat zijn er veel meer als we de meevallers niet meerekenen) zomaar op een zaterdagochtend tussen alle andere raadsvoorstellen bij ons op de deurmat.

Is dit wel een doordacht voorstel, is dit rijp voor besluitvorming vragen wij ons af. Ook na alle memo’s blijven bij onze fractie nog vragen hangen als:
– Is de inkoopcoördinator voldoende betrokken geweest bij deze aanbestedingsprocedure?
– Snijden we onszelf niet gigantisch in de vingers met onze regels m.b.t. aanbestedingsprocedures?
– Is het grote prijsverschil te wijten aan de normen die niet up to date meer zijn, of ligt het aan de aanbieding die misschien toch niet marktconform is?
– We hebben de intentieverklaring gezien die getekend is door de organisaties die kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaan organiseren. Kunnen zij zich juridisch gezien nog terug trekken?
– Is het niet voordeliger om toch de hele procedure te stoppen en opnieuw te beginnen? We bedoelen dan voordeliger in de zin van: voordeliger voor de financiën van de gemeente en voordeliger voor bijvoorbeeld Barneveldse bedrijven?

We hebben de motie van de SGP mede ondertekend  waarin steun gevraagd wordt om te zoeken naar bezuinigingen; het moet dan wel om verantwoorde bezuinigingen gaan. We steunen ook het rekenkameronderzoek.

Moeten de kinderen van de Burgt in deze slechte huisvesting, waar je nog geen kippenhok van zou willen maken, blijven zitten om onderwijs te verkrijgen? Wij vinden van niet, maar deze gang van zaken zint ons helemaal niet, dat zal duidelijk zijn.

Voorzitter we wachten de reactie en beantwoording van de wethouder af.

Motie van afkeuring wethouder VerweijPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld