Motie van wantrouwen

Motie van wantrouwen

Voorstel: 08-32, Agendapunt III-7

 

 

Onderwerp: Krediet bouw wijkschool De Burgt

 

 

De Raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 1 april 2008

 

gehoord de beraadslaging, overwegende dat

–       Wethouder Verweij tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van 20 februari 2008 heeft gesteld:

Citaat notulen: ”Het is niet mogelijk om een aanbestedingtraject stop te zetten als blijkt dat er maar één aanbieder is. Je kunt niet de eisen bijstellen en het traject opnieuw lopen. Het bouwproject mag niet onveranderd weer op de markt gezet worden.”

 

–       Uit twee memo’s van externe adviesbureaus C/M/S Derks Star Busman en Significant respectievelijk van de datum 12 maart 2008 en 14 maart 2008 het tegenovergestelde blijkt. *

 

–       De wethouder in dit dossier aantoonbaar vaker fouten dan wel slordigheden heeft gemaakt.

 

 

Stelt vast dat,

–      de wethouder de raad onjuist heeft geïnformeerd over de mogelijkheid om een aanbestedingstraject stop te zetten als er maar één aanbieder is.

 

 

Besluit het vertrouwen in wethouder Verweij op te zeggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

Namens de fractie van PRO’98,

A.M. den Dunnen

M. Rosbergen – van Minnen

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld