Amendement promotiebeleid

Amendement promotiebeleid

AMENDEMENT

Agendapunt VII – 15

Voorstelnr. 08-61

Onderwerp: Startnotitie Promotiebeleid Barneveld

 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2008

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De zinsnede “waarbij terdege rekening wordt gehouden met de in Barneveld levende opvattingen ten aanzien van de zondagsrust” te schrappen uit de zin in het laatste bolletje onder 3.  in hoofdstuk E genoemde kader van de Startnotitie Promotiebeleid Barneveld.

Toelichting:

– In het coalitie-akkoord is afgesproken hoe bestuurlijk en beleidsmatig om te gaan met de zondag.

– De zinsnede in het oorspronkelijke kader mist de balans tussen diegenen die waarde hechten aan de zondag als rustdag en diegenen die behoefte hebben aan meer faciliteiten, ook of juist op zondag, voor recreatie en ontspanning

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

M. Rosbergen-van Minnen

A.M. den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld