Geld voor jeugdhonk Voorthuizen

Geld voor jeugdhonk Voorthuizen

Er moet niet alleen gesproken worden over vervanging van De Kelder, maar ook geld worden gereserveerd voor een jeugdhonk in Voorthuizen. In de commissie gaf de wethouder aan dat er eerst draagvlak moet zijn onder de ouders van de jongeren. Onze fractie begrijpt niet waarom er in Voorthuizen eerst draagvlak onder ouders moet zijn. Wat is het verschil met Barneveld? Was daar ook eerst draagvlak onder ouders voordat er een jongerencentrum werd gerealiseerd?

Zo kondigde Monique Rosbergen het amendement van Pro’98 aan. Het amendement werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, waardoor we aankomend jaar geld beschikbaar hebben voor een jeugdhonk in Voorthuizen.

Amendement Jeugdhonk Voorthuizen

 

 Voorstel nr. IX-4, voorstel nr.: 08-73

 Onderwerp: Jongerencentrum Voorthuizen

 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2008

 Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 In 2009 een jeugdhonk in Voorthuizen realiseren.

 Toelichting:

 In Voorthuizen is op dit moment geen goede voorziening waar jongeren terecht kunnen. Draagvlak onder ouders en jongeren is groot. Omdat de kosten op dit moment nog onduidelijk zijn en het wenselijk is dat er in 2009 gestart wordt stellen wij voor deze kosten als begrotingswijziging te betrekken bij de BERAP 2009-1. 

 Ondertekening en naam:

 A.M. den Dunnen

 J.G.J.M. BeijerPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld