Barneveld strijdt voor behoud CWI-kantoor

Barneveld strijdt voor behoud CWI-kantoor

BARNEVELD – Mocht de vestiging van het CWI in Barneveld daadwerkelijk worden gesloten, dan wil de gemeente Barneveld het nu bestaande ‘Werkplein’ op een andere manier doorzetten. Dat meldt de gemeente Barneveld in antwoord op vragen van de fractie van Pro’98.

Uit de Barneveldse Krant

In oktober deelde het landelijk bestuur van het CWI mee het voornemen te hebben het kantoor in Barneveld op te heffen. Daarmee zou ook het Werkplein, een samenwerkingsverband met CWI/UWV en gemeente, verdwijnen. De gemeente startte hier vorig jaar officieel mee. ,,Mocht blijken dat onder geen voorwaarde de CWI-vestiging voor Barneveld behouden kan blijven, dan zal onderzocht worden op welke wijze de lokale dienstverlening aan werkgevers en werknemers zoveel mogelijk in stand kan worden gehouden”, meldt het college.

Voor het zover is, zal de gemeente er alles aan doen om sluiting van de vestiging in Barneveld te voorkomen. ,,We hebben daarvoor sterke argumenten”, zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,In de eerste plaats kunnen we aantonen dat het Werkplein goed werkt en in een behoefte voorziet.” Binnen dit Werkplein kunnen werkzoekenden aan één loket terecht voor werk, aanvragen van een uitkering of gemeentelijke regelingen. ,,Werkgevers en werknemers zijn enthousiast over deze werkwijze, die overigens niet standaard is bij vestigingen van het CWI.”

Binnen het project ‘Poort naar Werk’ werkte de gemeente afgelopen 2,5 jaar in het Werkplein samen om 225 deelnemers met een uitkering weer aan het werk te krijgen. Van hen vonden 79 mensen een nieuwe baan.

Daarnaast wijst de gemeente op het predikaat ‘beste CWI van 2007’, dat de vestiging in 2007 ontving uit een groep van 125 CWI’s in heel Nederland. Dit op basis van zorgvuldigheid en klantgerichtheid, maar vooral ook op basis van het aantal werkzoekenden dat opnieuw werk vindt. ,,De waardering voor de werkwijze is er. We willen alles op alles zetten om de vestiging voor Barneveld te behouden.” Hiervoor wordt samengewerkt met de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel, die ook bij dit CWI zijn betrokken.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels opheldering gevraagd bij het bestuur van CWI/UWV. Deze organisatie heeft toegezegd met een notitie te komen waarin wordt toegelicht welke criteria een rol hebben gespeeld bij het voornemen om de vestiging in Barneveld te sluiten.

In totaal wil het CWI in Nederland dertig vestigingen sluiten, om zo bij elkaar 127 miljoen euro te bezuinigen. ,,Naar verwachting weten we pas over een half jaar zeker of de vestiging in Barneveld dicht gaat of niet”, zegt Rebel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld