Raadsvergadering 24 februari VOO

Raadsvergadering 24 februari VOO

Tijdens de raadsvergadering van december werden ons veel technische vragen gesteld. In hoofdlijnen kwamen die neer op: 1) Is het doen van onderzoek een taak van de gemeente? en 2) Is er voldoende belangstelling voor een school voor openbaar voortgezet onderwijs?

Voor wat betreft de eerste vraag is tijdens de commissievergadering van februari duidelijk geworden dat de gemeenteraad inderdaad een verantwoordelijkheid (de zorgplicht) heeft daar waar het gaat om openbaar voortgezet onderwijs.

De tweede vraag is wat lastiger te beantwoorden. Uit de aan ons geretourneerde formulieren van onze handtekeningenactie zou je kunnen opmaken dat er ook belangstelling voor openbaar voortgezet onderwijs bestaat bij ouders van kinderen uit het bijzonder primair onderwijs. Maar deze vraag is pas echt te beantwoorden als het onderzocht wordt.

Voor ons blijven er nu alleen nog maar twee vragen over aan onze collega fracties.
Vindt u ook niet dat een pluriform voortgezet onderwijsaanbod een verrijking zou zijn voor onze gemeente?
Bent u bereid invulling te geven aan onze gemeentelijke verantwoordelijkheid door het laten verrichten van een directe meting?Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld