Snel onderzoek openbare school-Raad staat unaniem achter voorstel Pro’98

Snel onderzoek openbare school-Raad staat unaniem achter voorstel Pro’98

BARNEVELD – Er komt definitief een onderzoek naar de haalbaarheid van openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. De gemeenteraad schaarde zich dinsdagavond onverwacht unaniem achter het voorstel van Pro’98, Burger Initiatief en VVD voor dit onderzoek.

De raad geeft het college hiermee de opdracht door middel van een uitgebreide enquête in beeld te brengen hoeveel ouders interesse hebben in openbaar voortgezet onderwijs. Dit onderzoek moet in drie tot vier maanden uitgevoerd worden door een extern onafhankelijk bureau en kost de gemeente volgens een eerste inschatting 25.000 euro.

Pro’98 gaf eerder al aan dat er wel degelijk vraag is naar openbaar voortgezet onderwijs. ,,Wij vernemen duidelijk dat er veel ouders zijn die hun kinderen naar een christelijke basisschool sturen, maar daarna liever naar een openbare voortgezette school”, duidde fractievoorzitter Monique Rosbergen.

In totaal 394 steunbetuigingen onderstrepen volgens Pro’98 dit signaal. Daarmee is volgens de partij een eerder onderzoek uit 2005, dat de koppeling legde tussen openbaar basisonderwijs en openbaar voortgezet onderwijs, niet relevant meer. Een meerderheid van de raad schaarde zich dinsdagavond al gauw achter het plan, nu duidelijk is dat de gemeente de zorgplicht heeft schoolvoorzieningen aan te bieden als blijkt dat er vraag naar is.

Na enig wikken en wegen gingen ook de ChristenUnie en SGP overstag, al had met name de laatstgenoemde partij wel kanttekeningen. ,,We zijn niet direct overtuigd van nut en noodzaak van dit onderzoek”, zei raadslid Guus Knapen. ,,Daarnaast lijkt het ons verstandig dat we, als dit onderzoek er dan toch komt, meteen uitzoeken wat de gevolgen van een openbare school voor de bestaande scholen zijn.”

Dat vonden andere partijen te ver gaan. ,,Ik vind het een beetje vergezocht om meteen allerlei andere zaken te onderzoeken als de eerste vraag, de interesse in openbaar voortgezet onderwijs, nog niet eens beantwoord is”, zei Kees van de Werf (CDA). ,,Wat ons betreft moet vrijheid van onderwijs en respect voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, bovenaan staan. Bovenal vind ik dat dit onderwerp niet gebruikt moet worden als politiek speeltje.”

Als uit het onderzoek blijkt dat er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school voor openbaar voortgezet onderwijs of een nevenvestiging van een school uit de buurt, staat een groep van inmiddels vijftien inwoners van de gemeente klaar om het initiatief van Pro’98 over te nemen.

Voor de komst van een nevenvestiging is een minimumaantal van 250 leerlingen nodig.

Bron: Barneveldse Krant 25 februari 2009Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld