Schriftelijke vragen KPN-mast Zelderseweg

Schriftelijke vragen KPN-mast Zelderseweg

Jaap Beijer zoekt een oplossing voor de KPN-mast. Voor zover hij kan nagaan wil de McDonalds hun mast met de M verhogen en heeft de KPN een plek nodig voor hun zendkast. Een goede combinatie misschien?

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

Bij de nieuwbouw van een vestiging aan de Zeldertseweg heeft McDonalds aan het College gevraagd om hun bekende mast met de M bij het gebouw neer te zetten. Daar is toen toestemming voor gegeven op voorwaarde dat de mogelijkheid moest worden geboden aan providers om hun zendkasten aan deze mast op te hangen. Voor zover ons bekend heeft McDonalds een lagere mast opgericht dan vergund. 
De armaturen voor de zendkasten zijn hierop wel aangebracht maar omdat de providers deze mast te laag vonden hebben zij van werkelijke plaatsing afgezien.

Nu is er een aanvraag van de KPN om aan de Zeldertseweg, dicht bij de grens van Nijkerk, een nieuwe mast te bouwen. Tevens gaan de geruchten dat McDonalds een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend om de mast te verlengen omdat de “M “ vanaf te A1 slecht wordt opgemerkt.

Onze fractie heeft de volgende vragen;
–    Wat was de oorspronkelijke aangevraagde lengte op de verleende vergunning van de M mast en is deze mast op dit moment ook van die lengte? 
–    Is het juist dat er recentelijk door McDonalds een nieuwe vergunning is aangevraagd om tot een verlenging van de bestaande mast te komen?
–    Als dit juist is, kan dan deze verlenging er voor zorgen dat de mast van een dusdanige hoogte wordt dat het interessant is voor providers om daar hun zendkasten aan op te hangen zodat de KPN-mast aan de Zeldertseweg kan komen te vervallen?
–    Is het College met ons eens dat, op een relatief korte afstand, één horizonvervuiler beter is dan twee?
–    Als blijkt dat de KPN-mast er aan de Zeldertseweg moet komen gaat het College dan een communicatieplan aan, verplicht gesteld door het Nationale Antennebeleid, met de omliggende bewoners van Barneveld en Nijkerk?

Namens de fractie van PRO’98,

J.G.J.M. BeijerPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld