Jongerencentrum en kinderboerderij

Jongerencentrum en kinderboerderij

In de commissie Samenleving van april stelde wethouder Verweij dat het allemaal niet zo eenvoudig is om een jongerencentrum in Voorthuizen te starten. Ik miste in die bijeenkomst een daadkrachtige wethouder die op voorhand uitging van mogelijkheden en die obstakels zou zien als te nemen hobbels in plaats van als een moeilijk begaanbare bergpas.

Zaken als de te ontwikkelen toekomstvisie over‘t Trefpunt, het wel of niet tijdelijke karakter van het te bouwen/plaatsen jongerencentrum en een eventueel benodigde wijziging van het bestemmingsplan, maakten het hem ontzettend lastig om invulling te geven aan het raadsbesluit dat op initiatief van Pro’98 vorig jaar genomen is om in 2009 al te beginnen met een jongerencentrum in Voorthuizen.

Het leek er op of onze Christen Unie bestuurder met de handen in het haar bijna lijdzaam zat te wachten op een praktische en eenvoudige oplossing die alleen de gesprekspartners (raadsleden, leden van Plaatselijk Belang en de beheerder van ‘t Trefpunt) konden leveren. Terwijl dat toch echt niet zo moeilijk was. Je kunt dit natuurlijk uitleggen als “hij luistert naar de raad en de belanghebbenden”, maar zo kwam het bij mij in ieder geval niet over. Het heeft mij vooral weer bevestigd in mijn idee dat het woord “jongeren” bij de Christen Unie synoniem is aan “problemen” en dus niet zo populair in eigen kring.

Opvallend is dan ook de daadkracht waarmee de Christen Unie wethouder vaart maakt met een kinderboerderij in Barneveld. Het onderwerp “kinderboerderij” is ooit als proefballonnetje opgelaten door zijn collega, Christen Unie raadslid Heimen Schuring, tijdens “de discotheek discussie”. Voor zover ik weet is er nog nooit een raadsbesluit noch een discussie in de raad over een kinderboerderij geweest. Desalniettemin is er al een samenwerkingsovereenkomst getekend en is er ook al subsidie aangevraagd.

Even voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen een kinderboerderij. Wat me dwars zit, is dat een wethouder enerzijds raadsbesluiten maar moeizaam en schoorvoetend uit wil voeren, maar anderzijds goed scorende onderwerpen bij eigen achterban, zonder aanmoediging of besluit van de raad, wel vlot ter hand neemt.

Ik hoop maar dat het goed komt met het onderzoek naar voortgezet openbaar onderwijs, ook de portefeuille van deze wethouder.

Monique Rosbergen, 16 april 2009Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld