Barneveld ziet de ‘bidbel’ niet meer zitten

Barneveld ziet de ‘bidbel’ niet meer zitten

Directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool ’t Startblok in Achterveld met enkele leerlingen. Haar dochters gaan ’noodgedwongen’ naar een christelijke middelbare school. Kuiper is lid van een initiatiefgroep voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld.

Uit de Trouw © Maarten Hartman

Barneveldse scholieren kunnen kiezen tussen christelijk en streng christelijk. Openbaar voortgezet onderwijs is er niet. Dat moet veranderen, vindt een groep Barnevelders.

Schoolfeesten worden niet gegeven, sommige moderne literatuur wordt van de boekenlijst geweerd. En twee keer per dag luidt de ’bidbel’: aan begin en eind van de schooldag waarschuwt die dat het tijd is voor bijbellezing en gebed. Aan het protestants-christelijke Johannes Fontanus College in Barneveld is het geloof, kortom, duidelijk aanwezig.

Barnevelders voor wie dat nog niet genoeg is, kunnen sinds een paar jaar ook naar het reformatorische Witsius College. Daar zijn tv, popmuziek en ’sportverdwazing’ taboe en worden zelfs moderne bijbelvertalingen gemeden. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze ’s zondags twee keer naar de kerk gaan.

Meer keus biedt Barneveld (51.000 inwoners) niet in het voortgezet onderwijs, want er is geen openbare middelbare school. Daarvoor moet de schoolgaande jeugd naar Amersfoort of Ede.

„Maar dat is een uur fietsen en de bus is een crime”, zegt Marianne Kuiper, directeur van een openbare basisschool in het nabijgelegen Achterveld. Zij stuurde haar dochters toch maar naar het Johannes Fontanus. „Die groeiden daardoor op in een andere gemeenschap dan ze gewend waren en waarvan ze soms buitengesloten werden.”

Kuiper is lid van een ’initiatiefgroep’ die vindt dat Barneveld openbaar voortgezet onderwijs moet krijgen. De groep is deze week een actie begonnen die ouders ertoe moet brengen een gemeentelijke enquête naar de behoefte aan zulk onderwijs in te vullen. Liefst met antwoorden waaruit die behoefte blijkt.

Het gemeentebestuur – beheerst door de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie – zag de noodzaak van die enquête aanvankelijk niet. Er zijn in Barneveld wel openbare basisscholen, redeneerde de wethouder, maar die leveren te weinig leerlingen af voor een levensvatbare middelbare school. Hij raakte pas overtuigd van het tegendeel toen de lokale politieke partij Pro ’98 in korte tijd 400 steunbetuigingen voor een openbare middelbare school verzamelde – de helft daarvan was afkomstig van ouders met kinderen op een christelijke basisschool.

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad unaniem voor een motie van Pro ’98 waarin om de enquête werd gevraagd. Van harte? Monique Rosbergen van Pro ’98 weet het niet zeker. „En ik moet nog zien wat er van die steun overblijft als straks blijkt dat er inderdaad behoefte is aan openbaar voortgezet onderwijs. Want dan moet de gemeente zorgen voor huisvesting, en dat kost geld.”

Het kan snel gaan. Voor een nieuwe school met havo en vwo moet aangetoond worden dat die 600 à 700 leerlingen zal trekken. Maar scholengemeenschap de Amersfoortse Berg voelt er wel voor in Barneveld een nevenvestiging te beginnen, en voor zo’n nevenvestiging zijn de wettelijke eisen wat minder streng. Als alles meezit, kan die vestiging zelfs al in 2010 van start. Maar dan moet er wel een geschikt schoolgebouw gevonden worden.

Rector Boudewijn Ridder van het Johannes Fontanus is er niet bang voor. Zijn school groeit sterk, en omdat Barneveld een groeigemeente is, hoeft de school niet meteen voor krimp te vrezen. „De leerlingenstromen zullen wel veranderen, ja”, zegt Ridder. „Maar ik begrijp de behoefte. Ouders zoeken onderwijs dat past bij de identiteit van hun gezin.”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld