Bijdrage Veluwehal

Bijdrage Veluwehal

Asbestsanering en aanpassingen van de Veluwehal t.b.v. de SWOB en Rode kruis Welfare.

De fractie van PRO’98 is heel blij dat er nu eindelijk ook een goeie plek komt voor de ouderen, de SWOB, in Barneveld. Het blijft niet bij een paar aanpassingen in de Veluwehal, we hebben begrepen dat de ruimten tot tevredenheid van de SWOB en aan de eisen van deze tijd worden aangepast.
De toneelverenigingen hebben de kans aangegrepen om het aanpassen van de Veluwehal en dan met name de toneelzaal, nog eens ter sprake te brengen. Wat ons betreft hebben ze gelijk. Ooit besloten we op aandringen van deze verenigingen, in het kader van het centrumplan, de toneelzaal zo aan te passen dat daar ook echt toneel gespeeld zou kunnen worden. Het loopt nu allemaal anders: We krijgen een echt theater. Hier mogen onze eigen verenigingen toch niet de dupe van worden? Keer op keer is aandacht gevraagd voor het feit dat er in zo’n theater speciale tarieven moeten gelden voor Barneveldse verenigingen en hier zijn ook bedragen genoemd. De wethouder heeft in de commissie toegezegd dat hij de verenigingen niet in de kou wil laten staan. Wij willen weten hoe het hier nu mee staat. Kan de wethouder hier vanavond al iets over zeggen? (motie achter de hand)

De wethouder heeft een afspraak met de directeur van het Schaffelaartheater en zegt toe zijn uiterste best te doen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld