Herziening Buitengebied Hunnenweg I

Herziening Buitengebied Hunnenweg I

Het realiseren van 15 woningen op het voormalige AZC terrein is reeds lang geleden besloten.  De vertaling naar een bestemmingsplan volgt op dit moment. Er ligt een plankaart waarop oost-west langs de randen een brede groenzone bestemd is (kaart). Voor het grootste deel sluit dit aan bij bestaande groenvoorziening (zie foto4). Echter aan de oostkant grenst het bestemmingsplan direct aan bebouwing (foto1) en hier wordt juist geen bufferende groenzone op de plankaart aangegeven. Deze invulling komt ons vreemd voor en we stellen voor juist hier een groenzone in het bestemmingsplan op te nemen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld