Milieubeleidsplan

Milieubeleidsplan

We krijgen weer een nieuw milieubeleidsplan, nu met de basis-plus invulling. Onze wettelijke plicht hebben we vervuld, er wordt iets meer gedaan, maar voor PRO’98 blijft het te weinig ambitieus. Het is te veel oude wijn in nieuwe zakken. Ik zal een voorbeeld geven ter onderbouwing van de uitspraak.

In het plan staat bij het hoofdstuk over duurzaam bouwen op pagina 23:
“Als het op bouwen aankomt, is de gemeente regisseur, beleidsmaker, beleidsuitvoerder, stimulator, opdrachtgever en handhaver. Het is de gemeente die invloed kan uitoefenen op die leefbaarheid. “ Einde van een hoopvol citaat.
Echter al in 1994 zat ik met toenmalig wethouder Verhoeks te overleggen over de implementatie van duurzaam bouwen en keurmerken van hout. En omstreeks 1999 tekende de gemeente met veel poeha een duurzaam-bouwen-convenant. En nu gaan we inzetten op duurzaam bouwen? Is dat officiële convenant niet toegepast in de laatste 10 jaar? Waarom niet? Waarom staat momenteel niet iedere nieuwbouwwijk vol met duurzame huizen?

Het lijkt er op dat de gemeente keurig aan de wettelijke verplichtingen voldoet maar geen stap verder wil zetten. De proefinzameling van plastic was een overdonderend succes, de bevolking was echt enthousiast en wilde iets doen voor duurzame afvalinzameling. Maar daarna volgde een lange stilte. Kon de gemeente niet omgaat niet met dit succes? En nu eindelijk in 2010 gaan we verder met het inzamelen van plastic, maar dan alleen in de kernen, niet in het buitengebied waar toch ook veel mensen wonen. Waarom zouden we meer doen dan strikt noodzakelijk….? 
Het ontbreekt aan ambitie. De laatste ontwikkelingen worden niet gevolgd, of niet uitgedragen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van elektrische auto’s.

In de bijlage van het plan vinden we een wagenparkscan met een onderzoek naar de mogelijkheden van biogas, bio-ethanol en biodiesel. Met geen woord wordt er gerept over elektrische auto’s. Navraag leert echter dat we als gemeente wel al zo’n auto gaan aanschaffen. Helemaal goed natuurlijk, maar hoe actueel is het milieubeleidsplan dan? 
Dat is ons probleem. Staat er iets fout in het plan? Nee, maar het had zoveel beter gekund.

Voorzitter, 
en dan de geformuleerde beslissingen in het raadsvoorstel: 
Bij 1.1a: streven we naar het zijn van een middenmoter op het gebied van klimaatbeleid. Moeten we niet op zijn minst stellen dat Barneveld minimaal tot de middenmoot moet behoren op dit terrein?
Bij punt 1b.a, gaan we extra aandacht besteden aan duurzaamheid via communicatie, maar stellen we geen eisen, sterker nog, we voeren alleen de wettelijke milieutaken uit
bij punt 1b.b, daar waar het Harselaar betreft, formuleren we opnieuw een al een eerder vastgelegde doelstelling, oude wijn in nieuwe zakken dus

Bij punt 1b.c gaan we alleen zoeken, maar leggen we ons niet vast op vinden

Bij  punt 1b.d gaan we alleen stimuleren en niet eisen

en last but not least bij punt 1b.e, gaat de gemeente een voorbeeld functie vervullen, terwijl we dat in eerdere milieubeleidsplannen toch ook al hadden vastgesteld.

Blijkbaar wil Barneveld niet echt investeren in duurzaamheid.  Pro’98 vindt dat een gemiste kans. Daarom dienen we amendementen op een aantal beslispunten in het raadsvoorstel in.

Klik hier voor onze amendementenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld