Van reageren, ageren en regeren

Van reageren, ageren en regeren

Tijdens onze straatcampagne over de evenementenhal werd ik aangesproken door een meneer die stelde dat hij zo af en toe wel wat meer oppositie van Pro’98 had verwacht. Ik heb hem verteld, dat wij niet zondermeer “tegen” zijn. Dat er niets zo eenvoudig is als dat. Wij doen het anders. Wij zetten juist met regelmaat – succesvol – zelf voorstellen op de politieke agenda.

Voorbeelden daarvan zijn er wat dat betreft meer dan voldoende:

De straat op
Onze straatinterviews zijn vooral gesprekken met onze inwoners over allerlei actuele onderwerpen. Vragen die geleid hebben tot politieke voorstellen, die regelmatig door de gemeenteraad zijn over genomen. Zo hebben we op basis van deze campagnes voorzetten gedaan voor de detailhandelsvisie in Barneveld, voorstellen gedaan ter verbetering van het netwerk van fiets- en wandelpaden en een voorstel gedaan voor een jongerencentrum in Voorthuizen.

Handtekeningenactie
Nog een bekender voorbeeld is waarschijnlijk onze handtekeningenactie voor een haalbaarheidsonderzoek naar openbaar voortgezet onderwijs. De uitkomst was zoals wij voorspelden: er is voldoende belangstelling voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. Ook organiseerden wij een succesvolle avond over ons klimaat.

Het andere geluid
Maar natuurlijk zijn we ook kritisch. Zo staan wij bijvoorbeeld voor “het andere geluid”. Ons veranderingsvoorstel om een eenzijdige passage over de zondagsrust uit het promotiebeleid te verwijderen, werd door de raad over genomen. Onze schriftelijke vragen leidden er toe dat de Barneveldse bibliotheek (weliswaar beperkt) toch het boek Twee Vrouwen van Harry Mulisch gratis ging verstrekken. Ook hebben we ons ingezet voor het behoud van de Antoniusschool aan de Achterdorpstraat. 

Voldoende oppositie gevoerd?
De vraag is of je dan wel of niet voldoende oppositie hebt gevoerd. Voor mij is Pro’98 vooral een partij die ageert. Natuurlijk reageren we kritisch op voorstellen uit het college, maar proberen dat vooral te doen vanuit onze eigen visie: vinden wij het een goed idee en passend binnen onze ideeën voor onze gemeente?

Wij kiezen voor handelend optreden en in actie komen. Dat wat we doen, moet ergens toe leiden, je moet er wat mee willen bereiken. Wij zijn geen reageerpartij, die voortdurend terugtrekkende bewegingen maakt, stil wil blijven staan en geen vooruitgang wil.

Dat wordt in maart de meest wezenlijke vraag aan de kiezer als het over regeren gaat: kiest u voor een reageerpartij of een ageerpartij? Wilt u een partij met een visie op de toekomst van Barneveld of een partij die terug wil in het verleden?

Monique Rosbergen, 6 december 2009Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld