Aat Barendregt

Aat_Barendregt

Aat Barendregt

Aat_Barendregt“Alles van waarde is weerloos” schreef Lucebert zo’n 50 jaar geleden. Ik zie nog steeds dat deze uitspraak belangrijk is voor het gemeentelijk beleid. Vaak speelt de commercie, het gewin voor een bedrijf of persoon, als drijfveer voor een verandering, terwijl de zachtere belangen van uitzicht, beleving en cultuur bij de bevolking geschaad worden. Waarom hebben we zo weinig oude gevels in de dorpen, of vindt er nog steeds overlast door stank en geluid plaats?

Dat is een motivatie bij mij om me in te zetten voor de lokale politiek.  Het is zelfs de wijze waardoor ik 10 jaar geleden voor Pro Barneveld in de gemeenteraad gekomen ben. Vele jaren daarvoor heb ik me via het IVN ingezet voor de belangen van milieu en natuur op gemeentelijk niveau en de stap naar de politiek zelf was bijna logisch. Momenteel kan ik dat direct in de discussie van de commissie en raad brengen. Mijn politieke interesse ligt duidelijk op dit gebied: de belangen van landschap, buitengebied en ruimtelijke planvorming (verkeer, bebouwing) zijn punten waar ik veel kennis heb. Deels komt dit ook uit werk en hobby (milieu en natuur), maar de bestuurlijke regels en werkwijze in de raad is een vak dat je daarnaast moet leren.

Dat brengt me bij een ander belangrijk punt. Te vaak neem ik waar dat de bevolking zich afkeert van de politiek omdat de besluitvorming reeds vast staat. Dit is zeker niet waar, maar goede uitleg van de te bewandelen weg is noodzaak. Een punt waar ik me hard voor maak is de helderheid in de besluitvorming. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie en als college of ambtenaren zich niet hiernaar gedragen, kom ik in actie.

Naast een drukke baan als universitair medewerker en de “hobby” gemeenteraad, gebruik ik mijn vrije tijd om heerlijk buiten te zijn en te fotograferen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld