Groene en duurzame ruimte

Groene en duurzame ruimte

Pro’98 wil

  • goede speelvoorzieningen in wijken
  • natuurspeelplekken
  • groene en duurzaam ingerichte dorpen
  • energiebesparing op openbare verlichting en lichtvervuiling beperken

PRO’98 vindt dat het openbare groen goed onderhouden en weer terug op peil moet worden gebracht. Veiligheid, duurzaamheid, maar ook onderhoudsvriendelijkheid moeten daarbij uitgangspunten zijn. Tevens dienen er zowel speelplaatsen voor jongeren als voor kinderen in de wijken beschikbaar te zijn. Bij inrichting van nieuwe woonwijken moet rekening worden gehouden met speelvoorzieningen.

PRO’98 ziet natuurspeelplekken als aanvulling op traditionele speelplekken. De speelplekken worden zo opgezet dat de kinderen gestimuleerd worden om hun fantasie te gebruiken bij het spelen in een natuurlijke en gevarieerde omgeving. Geen paadjes en verboden, wel fantasie, creativiteit en een beetje durf. Hutten bouwen, slootje springen, bomen klimmen, hangbrug, een avonturenpad, een waterpomp met de mogelijkheden om kanaaltjes te graven. Inrichting en onderhoud is relatief goedkoop omdat  minder speeltoestellen nodig zijn.

Doelen van deze natuurspeelplekken zijn:

– het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen
– vermeerderen van kennis en natuur
– bijdragen aan een duurzame samenleving. Kinderen leren (on)bewust veel over ecologie.

In Barneveld zijn er mogelijkheden te over om dergelijke plekken te realiseren. Wij bevinden ons in een bosrijke omgeving. Maar ook in nieuwe en oude wijken, of langdurig braakliggende terreinen kunnen natuurspeelplekken worden ingericht.

Aan het onderhoud van de bermen in het buitengebied moet meer aandacht besteed worden door te maaien en af te voeren. Groenstroken en ecologische verbindingszones blijven in tact.

Herinrichting in het centrum van de verschillende dorpen kan de leefbaarheid ten goede komen, zoals een wat minder op auto’s gericht Torenplein. Het centrum van Voorthuizen kan wel wat meer groen gebruiken. Bij herinrichting moeten beeldbepalende panden behouden worden. De verlichting van lantaarnpalen moet energie besparend zijn. Lichtvervuiling moet worden beperkt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld