Harselaar

Harselaar

PRO’98 kiest voor

  • uitbreiding, inbreiding en revitalisering van Harselaar
  • het stimuleren van een duurzame economie
  • een goed bereikbaar Harselaar met openbaar vervoer en fiets
  • de leefbaarheid in kleine kernen niet onder druk moet komen te staan

PRO’98 vindt dat de uitbreiding door de ontwikkeling van Harselaar-Zuid niet mag leiden tot aantasting van het park de Schaffelaar. PRO’98 stelt de Esvelderbeek als natuurlijke grens.

Naast uitbreiding is er ook veel mogelijk op het gebied van inbreiding. Revitalisering van oud bedrijfsterrein is van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van bedrijvigheid op de Harselaar. Daarbij moet ingezet worden op duurzame herstructurering en hergebruik.

PRO’98 vindt dat het industrieterrein goed ontsloten moet worden. Het transferium biedt de uitgelezen mogelijkheid om werknemers te laten reizen met het openbaar vervoer. Vanuit de kernen Barneveld en Voorthuizen moeten er meer mogelijkheden worden ontwikkeld om het industrieterrein veilig en snel per fiets te kunnen bereiken.

PRO’98 vindt dat bedrijfsterreinen in kleinere kernen aan strengere criteria moeten voldoen. Op deze bedrijfsterreinen horen geen grote milieubelastende bedrijven. De leefbaarheid van de kernen mag niet onder druk komen te staan.