“Kwestie artsenpost bespreken in politiek”

“Kwestie artsenpost bespreken in politiek”

BARNEVELD – Pro’98 sluit zich aan bij CDA en SGP in de verbazing over de versoberde openingstijden van Apotheek Asklepios, waardoor deze niet meer gelijk zijn met de dependance van de huisartsenpost in het hulpverleningscentrum.

Uit de Barneveldse Krant

,,Er is in het verleden veel energie gestoken om een dependance van de huisartsenpost in Barneveld te krijgen en we vinden dat het nu belangrijk is dat met belanghebbende partijen constructief overleg gevoerd wordt’’, meldt raadslid Adri den Dunnen vandaag in een brief aan het college. Gisteren uitten SGP en CDA al hun ongenoegen via deze krant.

,,Voorkomen moet worden dat deze voorziening verloren zal gaan voor de inwoners van onze gemeente en de regio’’, schrijft Den Dunnen. ,,Wij willen op korte termijn daarom dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving geplaatst zien. In het verleden is door alle partijen schouder aan schouder opgetrokken wat betreft dit onderwerp. Wij gaan er vanuit dat ook de andere partijen vóór constructief overleg zullen zijn. Van belang is dat ook een vertegenwoordiging van de WMO-raad uitgenodigd wordt voor deelname aan Het Gesprek, omdat het werk van de voormalige Werkgroep Zorg (een club van actieve Barnevelders die zich destijds inzette voor verhuizing van de post van Achterveld naar Barneveld, red.) voortgezet wordt door een deelcommissie van de WMO-raad. Voordat wij er in de commissie over zullen spreken hebben wij een aantal aanvullende vragen, naast de vragen die al door anderen zijn gesteld.’’

Zo wijst Pro’98 op een raadsvoorstel van 29 augustus 2006, enkele maanden voordat de huisartsenpost openging. ,,Daarin staat als één van de voorwaarden genoemd dat er een apotheek onder beheer van een apotheker aan de huisartsenpost toegevoegd zou moeten worden. Zijn hier afspraken op papier over gemaakt met de apotheker die deze dienst tot voor kort verzorgd heeft?’’, wil de partij weten.

En: ,,Is het redelijk om voor deze apothekersdienst één apotheek verantwoordelijk te stellen? Bent u op de hoogte van het feit of er onderzoek is gedaan naar alternatieven?’’ Als alternatieven wijst Pro’98 op:

– wisseldiensten verzorgd door meerdere apotheken die hierin mee willen draaien;

– het oproepen via een piepersysteem van een apotheker(sbediende);

– het onderbrengen van een kleine apotheekvoorziening met de 50 meest voorkomende farmaceutische middelen waar aanvankelijk van is uitgegaan;

– gebruik maken van een apotheekvoorziening die er permanent is, bijvoorbeeld in Verpleeghuis Norschoten.

,,Als één van de meetbare effecten in genoemd raadsvoorstel staat omschreven: ‘het aantal patiënten huisartsenpost per weekenddag’ en ‘het aantal bezoekers apotheek’. Over het aantal bezoekers aan de dependance van de huisartsenpost zijn cijfers bekend. Zijn er voor zover u weet ook cijfers bekend over het bezoekersaantal aan de apotheek? Bent u bereid met betrokken partijen in overleg te gaan en dit in de commissie Samenleving met de deelnemers aan het gesprek te bespreken?’’Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld