Ieder kind in Barneveld naar school

Ieder kind in Barneveld naar school

PRO’98 kiest voor

  • (bijna) ieder kind passend onderwijs in onze gemeente
  • brede scholen in alle kernen
  • een stevige inzet op combinatiefunctionarissen, vooral bij een brede school
  • het inzetten van beweegteams op (brede) scholen

PRO’98 vindt dat zoveel mogelijk basisschoolkinderen uit onze gemeente in onze gemeente naar school moeten kunnen gaan. Hoewel “passend onderwijs” het credo is, groeien de scholen voor speciaal onderwijs. PRO’98 vindt dat de gemeente als regisseur moet optreden om gezamenlijk met de verschillende basisscholen een visie op het onderwijs op te stellen. In die visie moeten de hieronder genoemde zaken aandacht krijgen.

Niet alle scholen kunnen op alle fronten dezelfde ingewikkelde zorg geven. Het is daarom van belang dat basisscholen zich specialiseren op basis van een zorgprofiel. De ene school kan zich bijvoorbeeld op basis van ervaring of keuze profileren in de zorg voor hoogbegaafde leerlingen, de andere in de opvang van leerlingen met aandacht- en concentratiestoornissen. De scholen voor speciaal onderwijs zorgen in die gevallen voor ambulante zorg. Specialismen kunnen ook worden gevonden in sport of cultuur.

PRO ’98 is voorstander van brede scholen, ook in de kleinere kernen. Brede scholen werken samen met instellingen voor welzijn, kinderopvang, sport- en culturele verenigingen en de muziekschool. Verschillende wijkvoorzieningen kunnen onder één dak worden gehuisvest. Combinatie-functionarissen spelen een grote rol in de verbinding tussen onderwijs en sport- en culturele verenigingen. PRO’98 is voor het inzetten van beweegteams op brede scholen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld