Jeugd en jongeren

jongeren1

Jeugd en jongeren

PRO’98 wil

  • samen met jongeren het jongerenbeleid vorm geven
  • meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren
  • initiatieven voor de vestiging een discotheek steunen
  • wil meer schone en veilige speel- en sportplekken
  • wil een omheinde skatebaan  in het centrum van Barneveld
  • betaalbare woonruimte voor jongeren en eenpersoonshuishoudens

Er wonen veel jonge mensen in de gemeente. PRO’98 vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in jongeren. Het jeugdbeleid van de gemeente verzinnen we niet op het gemeentehuis, dat doen we met jongeren zelf. PRO’98 wil jongeren bereiken via hun sociale netwerken op Internet.

Jongerenwerkers zijn de ondersteuners voor jongeren uit onze hele gemeente. De buitenspeelkasten en de sport- en spelbus zijn goede initiatieven.

jongeren1

In de afgelopen 4 jaar is er een aantal uitgaansmogelijkheden bij gekomen. PRO’98 ziet een discotheek, bereikbaar per fiets, tussen Barneveld-centrum en Voorthuizen, nog steeds als ideaal. Gevarieerde sluitingstijden maakt het voor grotere horecaondernemingen interessant om zich in onze gemeente te vestigen.

We willen dat jongeren in onze eigen dorpen uit kunnen gaan. De jongeren uit de kernen moeten worden betrokken bij de invulling van de gewenste uitgaansmogelijkheden.  Dorpshuizen moeten worden gestimuleerd activiteiten voor jongeren te organiseren. PRO’98 vindt dat er ook een volwaardig jongerencentrum in Voorthuizen moet komen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een onafhankelijke, open, laagdrempelige instantie zijn waarbij diverse organisaties in de jeugdzorg niet alleen samen werken, maar elkaar juist versterken. Doel van deze samenwerking is kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. PRO’98 vindt dat de kernpartners in dit centrum voorafgaand aan de samenwerking een onderzoek onder hun cliënten moeten doen naar de kwaliteit van de dienstverlening (een nulmeting) en dit onderzoek jaarlijks of tweejaarlijks herhalen.

In alle wijken en kernen van onze gemeente moeten voldoende veilige speelplekken zijn voor de jeugd. Kleine kinderen moeten er kunnen spelen; oudere jeugdigen moeten er elkaar kunnen ontmoeten en sportief bezig zijn.

PRO’98 wil in elke wijk kleinschalige voet-, basket, volley- en korfbalveldjes volgens de richtlijnen van de diverse nationale bonden realiseren.

PRO’98 wil een skatebaan in het centrum van Barneveld onder de volgende voorwaarden: de skatebaan moet omheind zijn, er moeten openings- en sluitingstijden gelden, overtreding van de regels worden beboet. Jongeren moeten in onze gemeente zelfstandig in betaalbare woningen/appartementen kunnen wonen. Panden die al jaren lang leeg staan moeten betaalbare woonruimte opleveren voor jongeren en starters op de woningmarkt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld