Meer aandacht voor openbaar vervoer en fiets

Meer aandacht voor openbaar vervoer en fiets

Pro’98 wil

  • nieuwe treinstations op de lijn Amersfoort – Apeldoorn en bij Barneveld-Zuid
  • veilige fietsroutes tussen dorpen, binnen dorpen en naar industrieterreinen

PRO’98 vindt dat het openbaar vervoer blijvend aandacht verdient. De stations Barneveld-Noord en Stroe op de lijn naar Apeldoorn en het station Barneveld-Zuid kunnen het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.

Het ontwikkelen van een veilig fietsnetwerk, binnen de bebouwde kommen met fietsroutes voor scholieren, maar ook in het buitengebied, vindt PRO’98 belangrijk. Vrij liggende fietspaden tussen kernen zijn noodzakelijk. Ook het ontwikkelen van voldoende goede fietsenstallingen in de winkelcentra behoort tot het faciliteren van het fietsverkeer.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld