Regelgeving en handhaving

Regelgeving en handhaving

Pro’98 wil

  • correcte handhaving
  • de veiligheid in uitgaansgebieden behouden
  • gevarieerde sluitingstijden van de horeca
  • BOA’s inzetten op leefbaarheidsterreinen

Regelgeving moet duidelijk en transparant zijn. Regels moeten gehandhaafd worden en er moet worden opgetreden tegen overlastgevers. Gedragsregels zoals vastgelegd in wetgeving gelden voor iedereen. Voor een veilige en leefbare samenleving dragen alle inwoners verantwoordelijkheid.

Vooral in uitgaansgebieden op uitgaansavonden moet de veiligheid voorop blijven staan. Met alle betrokkenen (horeca, politie, gemeente etc.) moeten sluitende afspraken worden gemaakt. Het zou een goede zaak zijn uitgaansgelegenheden niet allemaal tegelijk te sluiten om te voorkomen dat ’s nachts grote groepen mensen zich tegelijkertijd op straat bevinden. Cameratoezicht is voor PRO’98 een instrument en geen doel op het gebied van veiligheid.

BOA’s worden ingezet op terreinen die van invloed zijn op de leefbaarheid op straat, zoals fout of niet betaald parkeren, (brom)fietsen op plekken waar dat niet mag, vernieling en graffiti, loslopende honden en hondenpoep, wildplassen en andere vormen van overlast. De gemeente(raad) heeft de regie over de inzet  van BOA’s.