Sport

IMG_4543

Sport

PRO’98 vindt

  • dat kinderen in een achterstandssituatie moeten kunnen (blijven) sporten
  • verenigingen moeten kunnen beschikken over goede sportaccommodaties
  • dat combifunctionarissen een grote rol moeten krijgen in de professionalisering van bewegingsonderwijs op de basisschool
  • dat sportparken iedere dag bruisende activiteitencentra moeten worden

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor teamspirit en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Dit geldt vooral voor kinderen in een achterstandssituatie. Het inkomen mag geen drempel zijn om een sport te kunnen beoefenen.IMG_4543

PRO’98 vindt dat alle verenigingen moeten kunnen beschikken over een goede sportaccommodatie. Zwemlessen voor kinderen zijn belangrijk. Voorthuizen moet beschikking blijven houden over een eigentijds zwembad.

Alle kinderen op de basisschool moeten op een professionele manier bewegingsonderwijs krijgen. Daarom is het van het grootste belang dat iedere school een vakdocent lichamelijke opvoeding heeft. Het inzetten van combifunctionarissen kan hiertoe bijdragen.

Ouderen- en gehandicaptensport moet binnen reeds bestaande verenigingen worden geïntegreerd.

PRO’98 vindt dat sportparken dag-in-dag-uit bruisende activiteitencentra moeten worden voor buurtbewoners  en wijkorganisaties en onderwijs.

Een goede samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdzorg met de sportverenigingen kan veel bijdragen in het voorkomen van overlast door en probleemgedrag van jongeren.