Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Pro’98 wil

  • Vrijwilligerswerk stimuleren

Als mensen geen betaald werk kunnen vinden biedt de gemeente een sociaal activeringstraject aan, dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. PRO’98 vindt het een goede zaak dat mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Hiermee wordt voorkomen dat men in een sociaal isolement raakt. Bovendien versterkt vrijwilligerswerk de persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard moet men wel voor de arbeidsmarkt beschikbaar blijven.