Werk boven uitkering

Werk boven uitkering

PRO’98 wil

  • een gemeentelijk vangnet voor mensen die echt niet voor een eigen inkomen kunnen zorgen
  • het UWV Werkbedrijf in Barneveld behouden
  • een onderzoek naar de mogelijkheden om arbeidsparticipatie te verbeteren

In principe zorgt iedereen voor zijn eigen inkomen. Als mensen hun baan kwijt raken, krijgen ze zo nodig ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Als mensen echt niet voor hun inkomen kunnen zorgen hebben we als gemeente een vangnetfunctie.

Het UWV Werkbedrijf moet in onze gemeente blijven, zeker in deze tijd van economische crisis.

Het participatiebudget geeft de gemeente de kans om eigen beleid te ontwikkelen. PRO’98 vindt dat de huidige re-integratie- en scholingsactiviteiten tegen het licht gehouden moeten worden als het gaat om effectiviteit. Het is belangrijk om veel meer op de persoon in kwestie gerichte programma’s te ontwikkelen of aan te bieden. Een jeugdige werkloze moet op een andere manier benaderd worden dan een bijstandsgerechtigde die al op leeftijd is. PRO’98 wil een onderzoek hoe arbeidsparticipatie verbeterd kan worden. Ondernemend Barneveld kan hier ook in betrokken worden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld