Pro’98: ‘Renteloze lening voor nevenvestiging openbaar onderwijs’

Pro’98: ‘Renteloze lening voor nevenvestiging openbaar onderwijs’

Uit de Barneveldse Krant

BARNEVELD – De fractie van Pro’98 wil weten welke mogelijkheden het Barneveldse gemeentebestuur heeft om bij te dragen aan de realisering van een school voor openbaar voortgezet onderwijs.

De partij heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. ,,Te denken valt aan een renteloze lening, maar misschien zijn er wel andere creatieve mogelijkheden om het stichten van deze nevenvestiging toch mogelijk te maken.”

Vrijdag maakte de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bekend dat aan een nevenvestiging voor de stichting te hoge kosten zijn verbonden, waardoor het risico te groot is. ,,Hoe gaat het college nu invulling geven aan de zorgplicht om een school voor openbaar voortgezet onderwijs te stichten?”, vraagt Pro’98.

Volgens de partij heeft de gemeente Barneveld de grondwettelijke taak in voldoende mate openbaar onderwijs aan te bieden als daar belangstelling voor is. ,,Uit een directe meting in 2009 bleek dat er in Barneveld voldoende interesse is voor een school voor openbaar onderwijs.’’

Pro’98 wil verder weten of er andere onderwijsinstellingen dan de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort zijn die bereid zouden kunnen zijn een nevenvestiging te starten in Barneveld. Daarnaast vraagt de partij opheldering over geluiden dat de initiatiefgroep van ouders en sympathisanten en overkoepelende organisatie VOS/ABB niet of te laat op de hoogte waren van de persbijeenkomst van afgelopen vrijdag.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld