Raad kiest niet voor omwonenden

Raad kiest niet voor omwonenden

Uit de Barneveld Vandaag
De gemeenteraad wil graag, dat Vink verhuist naar Harselaar-Zuid, maar wil het college geen opdracht geven om bij de provincie te bevorderen, dat streng de hand wordt gehouden aan de nieuwe milieuvergunning. Een motie van die strekking van de ChristenUnie kreeg dinsdag-avond alleen steun van Pro’98 en Lijst8, ook al had wethouder Aart de Kruijf gezegd, dat hij wel met de motie leven kon. Hij waarschuwde het bedrijf zelfs, dat hij er nauwlettend op zal toezien, dat Vink zich aan de geldende afspraken over werktijden en geluidshinder houdt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld