Tweelaagse parkeergarage Kapteijnstraat

Tweelaagse parkeergarage Kapteijnstraat

Afgelopen zaterdag stond er een ingezonden brief van de heer Zweers in de Barneveldse Krant. Hij verbaasde zich zeer over het feit dat de fractie van Pro’98 inzet op een parkeergarage van twee lagen. Zijn brief doet vermoeden dat de raad voor de keuze staat voor een – voor het publiek toegankelijke –  parkeergarage van 125 of 400 auto’s. Hij meldt echter niet dat er minimaal 75 parkeerplekken nodig zijn voor de nieuwe bewoners van de Kapteijnstraat. Bij een eenlaagse garage heeft dit dus tot gevolg dat er bijna geen openbare parkeerplekken over blijven.

Vanaf de start van het centrumplan in 2001 is er met de projectontwikkelaar afgesproken dat er een tweelaagse parkeergarage in het centrum wordt aangelegd. De Kapteijnstraat werd toen gezien als de beste optie voor een garage.

Het is voor Pro’98 niet zo dat koste wat het kost deze parkeergarage tweelaags moet zijn. Er is wel een aantal argumenten om daar vooralsnog aan vast te houden.

  1. Als over 20 jaar blijkt dat de groei van Barneveld tot gevolg heeft dat we tekort aan parkeerplaatsen hebben, dan denk ik, dat velen zich achter de oren krabben en zich afvragen waarom we twintig jaar geleden niet zo wijs waren om een parkeergarage van twee lagen aan te leggen.
  2. Daarbij komt dat de Kapteijnstraat hoe dan ook een bouwput wordt. Hét moment dus om door te pakken en twee lagen te bouwen.
  3. Verder vinden we dat we niet zomaar moeten loslaten wat we met een projectontwikkelaar hebben afgesproken. Ik heb daar veel meer informatie voor nodig, dan dat een architect tijdens zijn presentatie stelt, dat het technisch lastig is om een dubbellaagse parkeergarage te bouwen. Het is tenslotte mijn taak als raadslid het algemeen belang te wegen ten opzichte van die van een projectontwikkelaar of belanghebbende.

Waarop zullen we ons uiteindelijk oordeel baseren?

  1. De garage moet binnen het financiële kader van het centrumplan passen, dus geen belastingverhoging tot gevolg hebben.
  2. De garage moet technisch goed uitvoerbaar zijn.
  3. De overlast van de garage voor de omgeving moet vergelijkbaar zijn met de huidige overlast van het parkeerterrein.

Monique Rosbergen, 31 januari 2010Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld