Nulmeting cultuur

Nulmeting cultuur

Voorzitter,

Mijn laatste punt heeft betrekking op de programmalijn Cultuur en het besluit van het college om de voorgenomen nulmetingen voor amateurkunst en incidentele culturele activiteiten niet uit te voeren. Dit in het licht van de aangekondigde bezuinigingen.

Voorzitter, wij vinden dat een zeer onverstandig besluit.

Er ligt een voorstel van het college om de subsidies voor culturele verenigingen volledig af te bouwen. Voor alle duidelijkheid: dat is uw keuze, niet de onze.

Als u vindt dat u dat moet doen, dan moet u ook bereid zijn te onderzoeken wat de effecten van die keuze op termijn zijn.

Wij hebben een motie opgesteld waarin wij het college verzoeken deze nulmeting alsnog uit te voeren en een herhaalmeting te doen in 2014. Hierdoor kunnen we de maatschappelijke effecten van de forse bezuinigingen na vier jaar overzien en evalueren.

Frank van der Lubbe
(Bijdrage raad Bestuursrapportage 2010-2)

Het college heeft de toezegging gedaan een meting te verrichten naar het aantal leden van amateurkunst nu met een herhaling in 2014Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld