Alternatieve begroting Pro’98

Alternatieve begroting Pro’98

Pro’98 is erg geschrokken van de wijze waarop het college/de coalitie wil ingrijpen in de
Barneveldse samenleving. De ontwerpbegroting is sterk gericht op investeren in grote
projecten: veel beton, steen en staal dus. Mensen worden vergeten. De balans tussen
mensen en beton is zoek.
Dat heeft ons doen besluiten om een alternatief te ontwikkelen, waarbij we de zwakkeren
in de samenleving ontzien, oog houden voor een rijk en bloeiend verenigingsleven en de
Muziekschool en de bibliotheek voor iedereen toegankelijk houden.
Wij hebben getwijfeld of ook wij in moeten zetten op een totaal bezuiniging van 8,2 miljoen
euro, zoals het college voorstelt. Er is immers nog veel onzeker en het spreekwoord “de
soep wordt nooit zo heet gegeten, als die wordt opgediend” is vaak van toepassing.
Toch zijn wij – net als het college/de coalitie – de weg ingeslagen van een bezuiniging
van 10% op de totale gemeentelijke begroting. Dit om aan te tonen dat het anders kan.
Hetzelfde vertrekpunt, maar een “ander geluid”.
Onze voorstellen zijn er ook op gericht om geen onomkeerbare besluiten te nemen. Voor
het jaar 2011 boeken we geen bezuinigingen in die een direct effect in de Barneveldse
samenleving hebben. Volgend voorjaar bij de behandeling van de Kadernota is er meer zicht
op de financiële situatie waarin Barneveld zich de komende jaren zal bevinden.
Onze alternatieve begroting sluit met een positief saldo van 95.000 Euro en laat een mooi
oplopend meerjarig beeld zien.

Pro’98 is erg geschrokken van de wijze waarop het college / de coalitie wil ingrijpen in de Barneveldse samenleving. De ontwerpbegroting is sterk gericht op investeren in grote projecten: veel beton, steen en staal dus. Mensen worden vergeten. De balans tussen mensen en beton is zoek.


Dat heeft ons doen besluiten om een alternatief te ontwikkelen, waarbij we de zwakkeren in de samenleving ontzien, oog houden voor een rijk en bloeiend verenigingsleven en de Muziekschool en de bibliotheek voor iedereen toegankelijk houden.

Wij hebben getwijfeld of ook wij in moeten zetten op een totaal bezuiniging van 8,2 miljoen euro, zoals het college voorstelt. Er is immers nog veel onzeker en het spreekwoord “de soep wordt nooit zo heet gegeten, als die wordt opgediend” is vaak van toepassing.

Toch zijn wij – net als het college / de coalitie – de weg ingeslagen van een bezuinigingvan 10% op de totale gemeentelijke begroting. Dit om aan te tonen dat het anders kan. Hetzelfde vertrekpunt, maar een “ander geluid”.

Onze voorstellen zijn er ook op gericht om geen onomkeerbare besluiten te nemen. Voor het jaar 2011 boeken we geen bezuinigingen in die een direct effect in de Barneveldse samenleving hebben. Volgend voorjaar bij de behandeling van de Kadernota is er meer zicht op de financiële situatie waarin Barneveld zich de komende jaren zal bevinden.

Onze alternatieve begroting sluit met een positief saldo van 95.000 Euro en laat een mooi oplopend meerjarig beeld zien.

» Alternatieve begroting Pro’98 
» Alternatieve begroting Pro’98 bijlage

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld