Motie: Exploitatie Schaffelaartheater – behoud zondagsopenstelling

Motie: Exploitatie Schaffelaartheater – behoud zondagsopenstelling

MOTIE

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010.
Onderwerp: Exploitatie Schaffelaartheater – behoud zondagsopenstelling
Constaterende dat:

  • De exploitatie van het Schaffelaartheater op dit moment verliesgevend is
  • Een kapitaalinjectie van 200.000 Euro per jaar wordt voorgesteld

Overwegende dat:

  • de theaterruimtes zo optimaal mogelijk moeten worden gebruikt om het exploitatietekort terug te dringen

 

Spreekt als zijn mening uit:

  • dat het Schaffelaartheater 7 dagen in de week ten volle benut dient te worden, dus ook op zondag.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98 

Monique Rosbergen 

Frank van der Lubbe Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld