Openbaarheid over verliezen

Openbaarheid over verliezen

BARNEVELD – De fractie van Pro’98 wil ,,in het openbaar” duidelijkheid over de exacte verliezen die de gemeente Barneveld heeft geleden in het project Columbiz Park. Volgende week donderdag vergadert de commissie Grondgebied hier achter gesloten deuren over.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst wil Pro’98 in het openbaar antwoorden krijgen. Dat is ,,voor zowel de beeldvorming als de informatievoorziening” van belang, stelt raadslid Frank van der Lubbe. Onlangs meldde het college het contract met Heilijgers Projectontwikkeling te ontbinden. De ontwikkelaar betaalt in deze deal de helft van het verlies van 5,7 miljoen euro, te weten 2.850.000 euro aan de gemeente. In ruil daarvoor mag Heilijgers komende jaren 150 woningen in de gemeente bouwen.

Met name over de verliezen wil Pro’98 nu in alle openbaarheid duidelijkheid. ,,In een rapportage in september ging het college uit van een tekort van ongeveer vier miljoen euro, maar uit dit overzicht kom ik op een bedrag van 3.673.459 euro”, stelt Van der Lubbe. ,,Waar komt dat verschil vandaan. Daarnaast blijkt dus dat in vier maanden tijd het tekort met meer dan twee miljoen euro op is gelopen.” De partij wil weten hoe dat komt. ,,En met welk tekort verwacht het college te eindigen?”

Definitieve cijfers
In het verlengde hiervan wil Pro’98 weten waarom het college niet wacht op de definitieve verliescijfers om daarna ‘eerlijk’ te delen met Heilijgers. Zo blijkt uit de laatste rapportage dat er, naast deze deal, nog een onvoorzien tekort is van 850.000 euro. ,,Is de huidige schatting van 5,7 miljoen verlies niet op een grondige analyse gebaseerd en dus niet realistisch?” Pro’98 koppelt de discussie over Columbiz Park ook aan de leegstand van kantoorpanden. ,,Het ontwikkelen van kantoren lijkt op dit moment zeer ongunstig. Wij hebben niet voor niets in mei in een raadsbreed gesteunde motie het college gevraagd hiervoor beleid te ontwikkelen. Is dat inmiddels gebeurd?”

Woningbouw
In de deal met Heilijgers is bedongen dat dit bedrijf komende jaren in totaal 150 woningen mag bouwen, met name in de nieuwe wijken Holzenbosch in Voorthuizen en Barneveld-Noord, waar de gemeente een deel van de ontwikkelingsrechten heeft.

,,Welke consequenties heeft deze overeenkomst voor het woningbouwprogramma?’’, wil Pro’98 weten. ,,Kan dit juridische gevolgen hebben, omdat er bijvoorbeeld verplicht moet worden aanbesteed of omdat Heilijgers hiermee wordt bevoordeeld?” Tenslotte wil Pro’98 weten om welke redenen Heilijgers de overeenkomst wilde ontbinden en wat de visie van het college hierop is. ,,Als de overeenkomst niet zou worden ontbonden, zouden beide partijen verantwoordelijk zijn voor de helft van de verliezen. Met deze deal lijkt Heilijgers naast de helft van de verwachte verliezen een flinke bonus te ontvangen van het college in de vorm van ontwikkelingsrechten.”

Als het zo is dat Heilijgers besloot te stoppen met Columbiz Park omdat de gemeente zich niet aan de overeenkomst hield, wil Pro’98 daar duidelijkheid over. ,,Zo ja, waar is de gemeente dan te kort geschoten in het nakomen van de overeenkomst en hoe lang is de gemeente hier al van op de hoogte? Zo nee, waarom acht het college het noodzakelijk om afwijkend van de afspraken in de overeenkomst de firma Heilijgers ontwikkelingsrechten te verstrekken?”

Copyright Barneveldse KrantPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld