Raad wacht op college. Dualisme anno nu.

Raad wacht op college. Dualisme anno nu.

Geen van de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Barneveld ondersteunde vanavond de motie voor een onderzoek, een voorstel van de voltallige oppositie. Als eerste ontraadde de wethouder de motie van Pro’98 en Burger Initiatief voor een ‘onafhankelijk en grondig onderzoek’. De coalitiepartijen in de gemeenteread volgden hem daarin en stelden eerst maar eens de resultaten uit het onderzoek van PurpleBlue af te wachten.

Een onderzoek waar het college nota bene zelf opdracht voor heeft gegeven. “Waarom zoveel haast?”, concludeerde de coalitie. Dat dit onderzoek geen antwoord geeft op de vraag of het college ook bestuurlijk goed functioneert, lijkt bij voorbaat evident. Het is tenslotte een onderzoek naar cijfers, niet naar bestuurlijke processen.

De coalitiepartijen achten dit toch mogelijk doordat zij mee mogen sturen in de onderzoeksvragen. Op basis van de cijfers uit dit onderzoek hopen de coalitiepartijen hun controlerende taak uit te kunnen voeren. Een raadslid uit de coalitie verweet de oppositie later op de avond zelfs veel werk te verzetten, “u vraagt te veel”.

Dit lijkt mij niet de beste manier om vorm te geven aan de controlerende taak van een gemeenteraad. Waarom zou de raad zich ervan weerhouden om gelijktijdig onafhankelijk onderzoek te – laten – doen? Niets staat deze duale werkwijze in de weg. Sterker nog, zo functioneert een dualistisch systeem in optima forma. Wat de coalitiepartijen beweegt om te wachten laat zich echter raden. In de Barneveldse gemeenteraad domineren de coalitiepartijen. Iedere partij heeft een eigen wethouder en ziet reputatieschade van ‘zijn’ wethouder als persoonlijke schade.

Tot zover de Barneveldse gemeentepolitiek, dualisme anno nu.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld