Startnotitie Centrumplan fase 2

Startnotitie Centrumplan fase 2

We zijn inmiddels acht maanden verder nadat de raad besloot tot een startnotie voor uitbreiding van het centrumplan. De tijd stond in die periode niet stil. Dat zie je als je door het winkelcentrum loopt. Nog steeds een aantrekkelijk centrum met een grote verscheidenheid aan winkels. Maar ook leegstand, die helaas eerder toe- dan afneemt. Alle reden goed na te denken over de vraag hoe je verder moet met het centrum.

Het antwoord staat in de structuurvisie kernen, ook terug te lezen in deze startnotitie. Kort en goed komt het er op neer dat de compactheid van het centrum een belangrijke kwaliteit is. Daar moet je op voortborduren.

Dat roept de vraag op of dit het moment is te starten met de ontwikkeling van een ruimtelijke visie die juist beoogt het centrum uit te breiden.

De noodzaak daarvan komt in dit voorstel niet naar voren. Directe aanleiding voor deze startnotitie is de mogelijke herbouw van het historisch station. Daar waren eerst kansen voor, vervolgens niet en nu wellicht weer wel. Tweede aanleiding is het project prettig wachten van de NS.

Het lijkt ons geen probleem om, zo nodig, alleen voor dat specifieke gedeelte een ruimtelijke visie te ontwikkelen. Daar kun je ook de vraag in meenemen, hoe de bezoeker van buiten beter de weg naar het centrum kan vinden. Aan die herkenbaarheid en toegankelijkheid valt nog wel wat te verbeteren. Daar kan het,wat ons betreft, toe beperkt blijven, zonder de rest van de omgeving er bij te betrekken. Wij dienen daar een amendement voor in.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld