Kadernota 2013-2016 (Muziekonderwijs)

Kadernota 2013-2016 (Muziekonderwijs)

MOTIE (aangenomen)

Voorstel nr. 12-39

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016 – Muziekonderwijs

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Overwegende dat:
– Muziekonderwijs in tal van opzichten belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
– Er geen financiële drempels mogen bestaan om onderwijs aan de muziekschool te kunnen volgen.
– Het voor de minima echter steeds moeilijker wordt hun kinderen muziekonderwijs te laten volgen

Verzoekt het college
– In de begroting 2013 bij de beleidstoevoegingen een structureel bedrag op te nemen om het lesgeld voor de Muziekschool van kinderen van minima volledig te vergoeden
– En gaat over tot de orde van de dag

PRO’98

M. Rosbergen

F. v.d. LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld