Reclamemast A1

Reclamemast A1

Geacht College,

De fractie van Pro’98 stelt op grond van artikel 29 van de organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp.

In de commissievergadering grondgebied, 8 november 2012, vroeg de fractie van Pro’98 aandacht voor de plaatsing van reclamezuilen langs de A1.

Na afloop van deze vergadering heeft de fractie van Pro’98 de zienswijzen opgevraagd die zijn ingediend met betrekking tot de te plaatsen mast aan de A1, Harselaar. Uit een uitgebreid schrijven van advocaat R.Th.J. van ’t Zelfde kan opgemaakt worden dat de locatie in eerste instantie aan een andere geïnteresseerde is geweigerd door de gemeente Barneveld.

Nu heeft het college op een ander verzoek voor dezelfde locatie wel positief gereageerd. U stelde in de commissievergadering dat de reclamemasten aan de A1 Barneveld geld gaan opleveren, 50.000 euro per jaar, en de realisatie binnenkort begint.

Mijn fractie vraagt uw college in hoeverre bovengenoemde zienswijzen van invloed zijn op de voorgenomen realisatie van de mast aan de A1. Meer in detail zijn onze vragen:

  • Hebt u de zienswijzen van o.a. Interbest B.V. inmiddels afgehandeld?
    • Zo ja, op welke wijze?
    • Zo nee, wanneer en hoe zal dat gebeuren?
  • Welk financieel risico loopt de gemeente Barneveld als blijkt dat één, of meerdere argumenten in de zienswijze van Interbest B.V. overeind blijven (zowel t.a.v. Interbest B.V. als de nieuwe contractant) ?
  • Waarom is de raad niet voor of tijdens de commissievergadering geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen?

In de commissie ontstond verwarring over de huidige notitie Reclamebeleid, paragraaf 6.5 alinea 3 uit de notitie 2007, niet aanwezig is in de geactualiseerde versie van 2012. Wethouder De Kruijf gaf aan dat de notitie 2012 naar zijn idee een aanvulling betrof, maar zal met een aangepaste, samengevoegde versie naar de raad terug komen. De wethouder gaf aan hier enkele maanden voor nodig te hebben.

  • Waarom duurt het aanpassen en samenvoegen van de notitie zo lang?

Met vriendelijke groet,

Arjen Korevaar,
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld