Zorgen over kwaliteit Barneveldse Krant

EPaper

Zorgen over kwaliteit Barneveldse Krant

Het is niet mijn gewoonte om een ingezonden brief naar de krant te sturen. Maar bij uitzondering wil ik, mede namens de fractie van Pro’98, mijn zorgen uitspreken over de reorganisatie bij de redactie van de Barneveldse Krant.

EPaperDe kracht van de Barneveldse Krant is dat die zes dagen in de week nieuws brengt van (heel) dicht bij huis. Dat kan misschien als kneuterig worden ervaren, maar is van grote waarde. Die waarde ervaren wij als lokale politieke partijen iedere dag.

Over bijna alle voorstellen, vergaderingen, publieke optredens van burgemeester, wethouders en raadsleden, maar ook partijpolitieke activiteiten wordt in meer of mindere mate bericht. Dat brengt het handelen van “de gemeente” bij vele Barnevelders op de deurmat.

De lezer krijgt de mogelijkheid en gelegenheid zich te verbazen, te verblijden, zich op te winden over, of zich te ergeren aan alles wat er zich in het gemeentehuis afspeelt. Het brengt de lokale politiek dichtbij de lezers en geeft de inwoners van onze gemeente de gelegenheid zich een mening te vormen over allerlei actuele lokale zaken.

Door die uitgebreide verslaglegging zijn gemeenteraadsleden makkelijk herkenbaar en dus benaderbaar voor een ieder die met hen wil spreken. “Ik ken u uit de krant” is zo’n uitspraak die ik bijna dagelijks hoor, vrijwel direct gevolgd door een kwalificering van wat ik goed dan wel niet goed zou hebben gedaan in de ogen van diegene die me aanspreekt. Tijdens zulke gesprekken hoor ik overigens ook waar ik volgens hem of haar meer aandacht aan zou moeten besteden. En daar kan ik en doe ik ook wat mee.

Voor die dagelijkse berichtgeving heeft een krant een redactie nodig: een team dat bestaat uit mensen met kennis van zaken en met hart voor de zaak. Neem nou die verslaggever die tot ’s avonds laat de vergaderingen van de gemeenteraad bijwoont. Vervolgens tot diep in de nacht aan zijn redactionele stuk(ken) werkt en de volgende ochtend vroeg al weer mensen belt om voor de zekerheid nog wat feiten te checken. Dat is niet zomaar even “een stukkie” schrijven, dat is kwaliteit willen leveren. En dat doet hij, omdat hij trots is op en hart heeft voor de kwaliteit van zijn krant, in het belang van de lezer van zijn krant.

Daar zet de directie van de BDU nu het mes in. Naast ontslagen worden vaste arbeidsplaatsen omgezet in zzp’ers en freelancers. Op de redactie blijven zeven mensen over, van wie er maar twee mogen schrijven. Pro’98 maakt zich daar grote zorgen over. Niet alleen zal een verslaggever zich minder betrokken voelen, ook zal het leveren van productie, dus meer stukken, belangrijker worden dan de kwaliteit van het te leveren redactionele artikel. Daarmee wordt de krant misschien wel wat gevulder, maar ongetwijfeld zal dit een negatieve invloed hebben op de inhoud van de artikelen.

Pro’98 stelt grote vraagtekens bij het nieuwe ‘mediahuis’. Volgens ons is de lezer van de Barneveldse Krant straks verder van huis.

Monique Rosbergen, fractievoorzitter Pro’98

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld