Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Deze motie is ingetrokken.

Agendapunt 12

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d 26-03-2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld vast te stellen en
ten opzichte van het collegevoorstel een 3e lid toe te voegen aan artikel 6 “Het verslag”, te
weten:
3. Na het voeren van het gesprek kan een belanghebbende een vervolg gesprek of zelfs
een second opinion aanvragen. Deze zullen tevens in de vorm van Het gesprek (artikel 5)
plaatsvinden.

Toelichting:

Het gesprek moet niet eenmalig zijn, de gemeente moet zich gesprekspartner tonen.
Bij de beoordeling neemt het college de uitkomsten van het gesprek als uitgangspunt.
Een gesprek is echter een 1 op 1 situatie waarbij interpretatie van gesproken woord en
persoonlijke interactie van invloed kunnen zijn op de conclusies. Mogelijkheid tot meer
objectiviteit is gewenst.
Het gesprek is een effectiever en efficiënter middel dan beroep en bezwaar procedures.


PRO’98

A.H. van de Burgwal

VVD

P. Vos

BI

D. van RheenenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld