Raad informeren over inbreidingsprojecten

Raad informeren over inbreidingsprojecten

De laatste commissievergadering grondgebied leerde nog eens hoeveel er aan de hand is in de woningbouw en op de woningmarkt. Een complexe situatie die alle aandacht van college èn gemeenteraad verdient. Daarom vroeg mijn fractie de wethouder toen de raad rechtstreeks te informeren over die inbreidingsprojecten die ons niet via een bestemmingsplanwijziging bereiken. Daar wilde de wethouder niet aan. Want, zei hij, bij projecten die binnen de door de raad gestelde kaders vallen, is het college belast met de uitvoering.

Dat klopt voorzitter, daarover geen misverstand.

Maar daar gaat het ons niet om. Niet om de vraag wie waar voor, in de meer formele zin van het woord, verantwoordelijk is. Misschien was ik in de commissie ook niet duidelijk genoeg. Ons gaat het er om, dat de raad vanuit zijn controlerende bevoegdheid en verantwoordelijkheid volledig zicht houdt op alle woningbouwplannen, groot en klein, hier in Barneveld.

Dat vinden we in een tijd van gedwongen faseren en doseren, in een tijd waarin je ongewenste concurrentie tussen inbreiding en uitbreiding moet voorkomen, dringend gewenst. Dus niet om als raad op de stoel van het
college te willen zitten, wel om voornemens of voorstellen zorgvuldig en kritisch te beoordelen en af te wegen.

Daarom vraag ik de wethouder een toezegging. Wil het college als volgt handelen bij inbreidingsprojecten waarvoor geen bestemmingsplanwijziging
nodig is:

  • Het college neemt een principebesluit
  • U informeert de raad via rubriek B van de ingekomen stukken
  • De raad besluit al dan niet tot agendering en/of beoordeling
  • Daarna besluit het college definitief.

In tweede termijn motie ingediend.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld