Motie Welzijn Barneveld

Motie Welzijn Barneveld

MOTIE

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013

De Raad,

Constaterende

  • dat er diverse maatschappelijke welzijnsorganisaties opgericht worden of zich van buitenaf in Barneveld vestigen
  • dat in het wmo beleidsplan 2008-2011 Welzijn Barneveld (destijds VCB) een spilfunctie werd toebedeeld
  • dat in het wmo beleidsplan 2012-2015 is opgenomen dat maatschappelijke zorg zo veel mogelijk plaats vindt met inachtneming van de eigen identiteit

 

Overwegende

  • dat burgers een heldere ingang en doorverwijzing moeten vinden binnen het veld van maatschappelijk welzijnsorganisaties
  • dat neutrale zorg- en welzijnsaanbod de basis is (en dus gegarandeerd moet worden), dat identiteitsgebonden zorg en welzijn een wens is
  • dat Welzijn Barneveld deze twee rollen kan vervullen

Roept het college op

  • Welzijn Barneveld een spilfunctie te geven in het veld van maatschappelijke welzijnsorganisaties
  1. en gaat over tot de orde van de dag.

Pro’98

A.H. van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld