Informatievoorziening bij calimiteiten Stroe / Barneveld-dorp

Informatievoorziening bij calimiteiten Stroe / Barneveld-dorp

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van twee incidenten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag was er sprake van een gaslek op de Groen van Prinstererlaan in Barneveld. De informatievoorziening vanuit de gemeente kwam al snel op gang.

Informatie vanuit de gemeente Barneveld:
– 20 tweets
– continu updates op de gemeentelijke website

Daarmee heeft de gemeente laten zien op een adequate en snelle manier de Barneveldse burgers van informatie te kunnen voorzien.

Donderdagmiddag is een chemicaliën lekkende trein gestrand bij Stroe. Rond 11.50 werd de goederentrein stilgezet en de overweg op de Wolweg werd afgesloten. Rond 16.00 uur werden de wegen rondom het incident pas vrijgegeven. Op dat moment werd duidelijk dat het om minder schadelijke stoffen/hoeveelheden ging.

Informatie vanuit de gemeente Barneveld:
– 0 tweets
– 0 berichten op de gemeentelijke website

De doorgaande weg in Stroe was afgesloten en sommige bewoners werd verzocht binnen te blijven. Brandweer (uit de hele regio) en politie waren met groot materieel uitgerukt; een helikopter hing boven de het gebied.  


1. Waarom hebben de spoorwegautoriteiten gekozen voor Stroe als plek om uiteindelijk te stoppen en niet in Deventer waar het lek geconstateerd is?
2. Vlak naast deze plek staan bedrijven als Twilmij, Steco, maar ook café de Rotterdammer en restaurant de Landing. Zijn er geen veiligere plekken om zo’n trein tot stilstand te brengen?
3. Kan het college zich voorstellen dat de bewoners van Stroe zich ernstig zorgen maakten?
4. Op welk tijdstip was de gemeente op de hoogte van deze calamiteit?
5. Wat vindt het college van de informatievoorziening richting de bewoners van Stroe rondom deze calamiteit?
6. Op welke manier en in hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor de informatievoorziening bij calamiteiten als deze en hoe wordt hierin samengewerkt met andere autoriteiten?

Met vriendelijke groet,

Namens Pro’98,

Aat Barendregt