Stop met bestrijdingsmiddel Roundup

Stop met bestrijdingsmiddel Roundup

Het bestrijdingsmiddel Roundup is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen te wereld. De gevaren waar door partijen zoals Greenpeace op wordt gewezen, zijn afkomstig uit een rapport wat door Greenpeace zelf is gepubliceerd. Daarmee willen wij de uitkomsten niet bagatelliseren, maar denkt Pro’98 wel dat er verder onafhankelijk onderzoek nodig is om de precieze gevaren boven tafel te krijgen.

Dan de situatie in Barneveld: Het rapport kan dan gekleurd zijn, iedereen voelt natuurlijk op zijn klompen aan dat dit product schadelijk is. In Den Haag is een motie aangenomen om het product te verbieden. De staatssecretaris maakt duidelijk geen haast met het uitvoeren van deze motie. Ondertussen zien we dat in veel gemeenten, waaronder Rotterdam en Amsterdam het middel niet meer wordt gebruikt en met alternatieven wordt gewerkt. Wij zouden het dan ook niet meer dan logisch vinden als ook Barneveld stopt met het gebruik van het middel en gebruik gaat maken van alternatieven. Pro’98 zal indien nodig het college hiertoe oproepen. Dit is weer een stapje in de goede richting naar een duurzaam Barneveld. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld