Weigering verzoek tot bouw op Engelsestadweg 30

Weigering verzoek tot bouw op Engelsestadweg 30

Het college doet het voorstel om het verzoek tot herbouw van de familie Esveld te weigeren. Hun huis is afgebrand, een huis wat legaal is gebouwd en zij kunnen hier niets voor terug bouwen. Echt een ontzettende rotsituatie met grote gevolgen voor de familie Esveld. Het verhaal wordt nog wranger, want de buren, die illegaal gebruik maakt van een schuur door deze als woonruimte te gebruiken, krijgen er, zoals het er nu uit ziet een legaal vrijstaand huis voor terug. Voorzitter, dit is natuurlijk op alle manieren strijdig met een zeker rechtvaardigheidsgevoel.


Er is denk ik ontzettend veel over dit onderwerp gesproken de afgelopen maand. Binnen de gemeente, tussen ambtenaren en raadsleden, tussen college en raad, tussen raad en de familie Esveld en hun advocate, maar een kant en klare oplossing is denk ik niet gevonden. Als uiterste poging heeft Pro’98 vorige week in overleg met de andere fracties een second opinion opgevraagd bij Narsingh advocaten. Het college heeft hier alle ruimte voor gegeven, waarvoor dank.

Er worden een aantal dingen duidelijk uit de second opinion, namelijk dat er een kleine mogelijkheid is dat met een specifiek onderzoek naar de milieubelasting kan worden bekeken of een burgerwoning zo dichtbij tot de mogelijkheden behoord. Narsingh noemt de kans klein, het college noemt de kans verwaarloosbaar. Ik ben bang dat wanneer we als raad besluiten hier toch nader onderzoek naar te doen, dit niet in het voordeel is voor de familie Esveld die alleen maar langer in onzekerheid zal leven. 

Wat ik erg jammer vind, is dat de second opinion geen duidelijkheid geeft over de gevolgen van een gerechtvaardigd beroep op het gebruiksovergangsrecht. Dit heb ik intern overigens ook al gecommuniceerd, maar daar had ik nu graag een second opinion over gehad. Het college geeft aan: Er veranderd dan niets, want dan moeten ze er nog steeds samen uitkomen, maar daar had ik nu graag iets meer houvast willen hebben. 

Ik ben namelijk geneigd te denken dat wij situaties vergelijkbaar met deze tijdens de vorige bestemmingsplanwijziging buitengebied gelegaliseerd hebben, zoals bijvoorbeeld de Engelsestadweg 10 en zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen.

Ik zou graag van het college willen weten wat de gevolgen zijn als we met dit raadsvoorstel instemmen. Is daarmee definitief herbouw voor de familie Esveld op dit perceel uitgesloten? 

Ik zou ook graag willen weten wat dit betekent voor de vergunningaanvraag die de familie Schuiteman heeft gedaan. Uitgangspunt voor de gemeente is uiteraard legalisering, wanneer dit mogelijk is, maar is dit in dit geval wel mogelijk. Ik ben van mening dat de familie Schuiteman de feitelijke bedrijfswoning heeft verkocht, waardoor wij geen nieuwe bedrijfswoning kunnen toekennen en dus niet tot legalisering kunnen overgaan. Ik zou graag een reactie van de wethouder hierop willen. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld