Amendement: Transferium

Amendement: Transferium

AMENDEMENT

Agendapunt: 14 Programmabegroting 2014

Onderwerp: Beleidsproduct 212 Parkeren

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 november 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor;

Evaluatie huidig transferium: eerste helft 2014, komt t/k in april 2014.

Toekomstvisie (uitkomst Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Transferium): nov 2014.

Het gedeelte achter Inhoud te vervangen door:

  • Bezettingsgraad Transferium na het vertrek van BCA inventariseren.
  • Op basis van deze inventarisatie besluiten of onderzoek naar uitbreiding van het huidige Transferium noodzakelijk is.

Schrappen de zin achter Financiën: “30.000 euro t.b.v. onderzoekskosten binnen begroting”

Toelichting:

  • Op dit moment wordt door BCA gebruik gemaakt van het Transferium voor stalling van auto’s. Pas na het vertrek van deze onderneming zal duidelijk worden of het noodzakelijk is om überhaupt onderzoek te doen.

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

Arjen Korevaar

Monique Rosbergen

Amendement is aangenomen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld