Het verschil maak je niet alleen

BallonKathedrale

Het verschil maak je niet alleen

“Maak jij het Verschil?”, met deze slogan gaat Pro’98 de gemeenteraadsverkiezingen in. Elke stem telt en zeker in Barneveld. Als iedereen gaat stemmen kan Pro’98 het verschil maken in onze gemeente. De afgelopen acht jaar heeft Pro’98 in de oppositie gezeten. Het beleid wat de coaltie de afgelopen jaren heeft ingezet is dus niet ons beleid. Wat Pro’98 betreft had dit veel meer gericht op mensen moeten zijn. Dus minder beton, steen en staal en meer samenleving.

Wij hebben ons dan ook vaak kritisch opgesteld en we hebben ongelooflijk veel wijzigingsvoorstellen gedaan, waarvan slechts een klein deel het daadwerkelijk heeft gehaald. Dat is soms teleurstellend, maar de voorstellen die het wel hebben gehaald en waarvan je de uitwerking uiteindelijk terugziet in de samenleving, geven hoop en energie. Dat is kenmerkend voor de manier waarop Pro’98 oppositie voert. Niet alleen kritiek uiten, maar ook draagvlak vinden en daadwerkelijk met een oplossing komen.

BallonKathedrale

Het ballonmuseum is hier een mooi voorbeeld van. Het college wilde een forse subsidie verstrekken aan een nog niet bestaand museum. Tijdens de bespreking in de commissievergadering kreeg het college dan ook de nodige kritiek van Pro’98. Burger Initiatief had al eerder in schriftelijke vragen haar zorgen geuit. De collegepartijen waren uiterst positief. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden. Je kunt je als partij blijven afzetten en tegen zijn. Dit zorgt voor de nodige media-aandacht, maar het verandert niets aan het voorstel. Sterker nog een meerderheid van de raad steunde het voorstel en dus zou er in de gemeenteraadsvergadering worden besloten tot subsidieverstrekking. De tweede optie is om draagvlak te creëren bij een meerderheid van de partijen om te zorgen dat het voorstel zodanig wordt aangepast dat er niet zomaar een zak met geld wordt weg gegeven. Dat is de weg die Pro’98 kiest.

In het geval van het ballonmuseum heeft Arjen Korevaar hier ontzettend hard achter de schermen aan gewerkt. Een voorstel dat er voor zorgde dat een meerderheid van de raad zou besluiten om de subsidie op dat moment niet te verstrekken. Of dit de reden van het college was om op het laatste moment te besluiten het voorstel terug te trekken, weet ik niet, maar sluit ik niet uit. Maar alleen maar tegen zijn, helpt niet. Wil je als partij wat veranderen, dan heb je daar andere partijen voor nodig.

Ook daarin maakt Pro’98 het verschil.



Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld