Uitstel Troelstralaan

troelstralaan

Uitstel Troelstralaan

Kort voordat de gemeenteraad afgelopen dinsdag het initiatief van Pro’98 en VVD voor vrij liggende fietspaden op de mr. Troelstralaan zou behandelen besloten we het voorstel aan te houden en niet in behandeling te nemen. Spijtig maar noodzakelijk.

troelstralaanDat deden we omdat er nieuwe informatie op tafel lag. Kenniscentrum CROW Fietsberaad publiceerde een rapport over de toepassing van fiets- en suggestiestroken. Informatie die een duidelijke relatie heeft met de verkeersproblematiek op de mr. Troelstralaan. Toen wij dat rapport onder ogen kregen was het te kort dag om er voorafgaand aan de raadsvergadering serieus kennis van te nemen. Daarom besloten we de behandeling van ons initiatiefvoorstel aan te houden. Bijkomend voordeel is dat bewoners van de mr. Troelstralaan nog gelegenheid hebben hun reactie op ons voorstel in de commissievergadering te komen toelichten. De datum van de vorige commissievergadering had jammer genoeg niet in de krant gestaan, waardoor zij die toelichting niet konden geven. Dat kan nu dus alsnog.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld