‘Aan ons heeft het niet gelegen’

01 Monique Rosbergen Barneveld

‘Aan ons heeft het niet gelegen’

Voorzitter,
 
Mijn oorspronkelijke plan was, om vanavond bij de vaststelling van de agenda, voor te stellen dit agendapunt af te voeren. Want wat valt er nu nog te duiden? Maar dat zou geen recht doen aan de verklaring die ik toch graag in openbaarheid namens mijn fractie in deze eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad wil doen. Sinds vrijdagochtend tien over negen balanceert mijn fractie tussen verdriet en verontwaardiging. Maar wat vooral overheerst zijn de gevoelens van onrechtvaardigheid en onmacht.

 
01 Monique Rosbergen BarneveldNee voorzitter, dit is geen verzuurde of verbitterde reactie. We weten heel erg goed dat coalitievorming nu eenmaal altijd de consequentie heeft dat partijen binnen en buiten de boot vallen. We zijn vaak genoeg buiten de boot gevallen om onszelf op dat terrein – met recht – ervaringsdeskundige te noemen. Daar zit hem dus niet de pijn.
 
Die zit hem in de blokkade of de ban, zo u wilt, de beleving personae non gratae te zijn. De mededeling van de fractievoorzitter van de SGP dat een gesprek met Pro’98 in het kader van coalitievorming alleen een toneelspel zou zijn, heeft er diep bij ons ingehakt.
 
Politiek moet om mensen gaan. Juist in de politieke arena waar winnen en verliezen zo dicht bij elkaar liggen, namen we tot voor kort als raadsleden in Barneveld de moeite om ons in te leven in de gevoelens van de mens achter de politicus. Een berichtje als “ik voel met jullie mee” of een welgemeend “sterkte”. Maar, dit keer, niets van dat alles. Vanaf vrijdagochtend tien over negen werden wij geconfronteerd met volledige radiostilte vanuit alle nieuwe coalitiefracties. Voorzitter, ik ben sinds 1998 raadslid en dit is mij nog nooit gebeurd.
 
Bijzonder bemoedigend waren wel de vele reacties die wij ontvingen van kiezers, uit bijna alle politieke geledingen. De opbeurende e-mails en berichten waren hartverwarmend. Ons totaal onbekende mensen namen de moeite te mailen, om ons te melden dat ze weliswaar niet op ons gestemd hadden, maar dat ze geschokt waren door de in hun ogen onfatsoenlijke handelwijze van de coalitie. De moeilijkst te beantwoorden vraag vond ik wel die, van diegenen die antwoord zoeken op de vraag waarom ze over vier jaar nog zouden gaan stemmen als er toch niet naar die stem wordt geluisterd, als alles toch blijft zoals het was?
 
Want zou het niet volstrekt logisch zijn dat de drie grootste partijen, die alle drie stemmenwinst behaald hebben, eerst zouden proberen het inhoudelijk met elkaar eens te worden? Dat zou toch recht doen aan de verkiezingsuitslag? Een kiezer stemt namelijk, in  tegenstelling tot wat de coalitie nu in één keer beweert, niet op een coalitie, maar op een partij. U heeft toch ook geen campagne gevoerd voor uw coalitie?
 
Hoe kunnen de verliezende partijen, CDA en VVD, zich nu nog bestuurspartijen noemen terwijl zij zo door de kiezer zijn afgestraft? Dit getuigt – vinden wij – van weinig respect naar de kiezer en een gebrek aan zelfreflectie. En hoe gemakkelijk is het om Pro’98 overal de schuld van te geven? “Pro’98 heeft zich tijdens de verkiezingen en in de oppositie zo afgezet tegen de SGP. Ze zo tegen de schenen geschopt. Het is gewoon eigen schuld, dikke bult. Aan ons heeft het niet gelegen.”
 
Maar voorzitter, als je als oppositiepartij, al helemaal in een periode van verkiezingen, geen verschillen meer mag en kan duiden, of geen kritische vragen meer mag stellen? Als je jouw waarheid niet meer mag zeggen, dan verdwijnt in ras tempo democratie in Barneveld. Ik ben opgevoed met: “je mag alles zeggen, als je het maar netjes zegt”. En dat voorzitter, heeft Pro’98 altijd gedaan.
 
Voorzitter, Pro’98 is een partij waar gelijkwaardigheid en diversiteit hand in hand gaan. Wij bieden juist ruimte aan verschillen. Wat ons bindt is ons vertrouwen op de kracht van mensen. In de kansen die er voor ieder mens liggen. Een positieve houding die ons sterk en strijdbaar maakt. Ik ben trots op de veerkracht van mijn fractieleden. En ze hebben gelijk, er is geen blokkade die niet ooit een keer geslecht is. En voorzitter, als die al zou bestaan dan zullen wij die ook slechten.
 
Monique Rosbergen


Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld